• GARANTIA
   • Recomacions d'ús i neteja. 5 anys de garantia Bodelec.
   • Cuines Bodelec: 5 anys de garantia

   • Fabricada a mida una a una per Modul-cuin, la seva cuina es caracteritza per l'alta qualitat de les seves carcasses i la gran durabilitat i resistència dels materials emprats. Si realitza un correcte manteniment i neteja, podrà mantenir la seva cuina com el primer dia durant molt de temps.
    Gràcies per adquirir una cuina Bodelec.
   • Recomanacions d'ús i neteja
  • Per a un correcte manteniment dels mobles i components de la seva cuina, ha de realitzar una neteja periòdica aplicant sobre la superfície una esponja o baieta humida amb aigua amb sabó neutre i, a continuació, aclarir i assecar totalment amb un drap net i sense fils. En cas de taques resistents o resseques, apliqui el sabó neutre diluït en aigua temperada i deixi actuar fins que la brutícia reaccioni.

   • Eviti vessar o acumular humitat a les juntes d'unió de fogons, cantonades i tiradors integrats o encastats per evitar que aquesta es filtri a l'interior i pugui malmetre la porta.
   • La calor excessiva o el vapor d'aigua continuat poden danyar el mobiliari. Cuini sempre amb la campana extractora en funcionament i netegi regularment els filtres.
   • Utilitzi els calaixos inferiors de gran capacitat per emmagatzemar els objectes pesats, reservant els mòduls alts per a objectes més lleugers. No excedeixi mai la càrrega màxima dels mobles alts i reparteixi la càrrega uniformement.
   • Recordi que les connexions elèctriques i el seu manteniment només l’han de realitzar  personal qualificat.

   • PER NETEJAR LA SEVA CUINA MAI UTILITZI:
    Fregalls d'acer inoxidable, esponges de fibres dures, sabons abrasius, gasolines, alcohols, acetones, netejadors amoniacals, lleixius, dissolvents, nitroderivats, vaporetes o objectes punxants o tallants.


   • ALTRES RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE:
    Assecar sempre els abocaments líquids immediatament, no tallar aliments sobre el taulell, no col·locar recipients acabats de treure del foc sobre el taulell, evitar sotmetre els mobles de fusta a temperatures extremes o una exposició continuada al sol i no obrir la porta del rentavaixelles fins passats 20 minuts de la finalització del rentat.
  • Com regular les frontisses d'una porta

   • cómo regular las bisagras de una puerta
   • 1. Extreure l’embellidor.
    2. Regular en sentit vertical.
    3. Regular la distància o proximitat de la porta amb el marc.
    4. Regular en sentit horitzontal.
   • Cómo graduar bisagras de muebles de cocina Bodelec
  • Com extreure calaixos o gavetes

   • video cajones y gavetas Bodelec
   • cómo extraer cajones o gavetas
   • Buidi i obri totalment la gaveta o calaix, tiri d'ella cap amunt i desplaci cap a fora. Per col·locar-lo de nou, segueixi les mateixes passes en sentit invers.
      • La Garantia dels mobles de la seva cuina Bodelec cobreix qualsevol defecte de fabricació en el període de 5 anys a partir de la data de lliurament i factura, sempre que s'hagi efectuat un correcte ús i manteniment segons el que s’especifica al Manual de Garantia i Recomanacions d'ús i neteja. En cas de mal ús, descuit en la conservació o suport inadequat, causes catastròfiques (foc, inundacions, etc.) o qualsevol causa aliena al fabricant, la Garantia quedarà sense validesa.
       • 5 años de garantía cocinas Bodelec

   • Condicions de la Garantia

    • Els productes han d'haver estat comprats i instal·lats per Bodelec.
    • Els productes no poden ser modificats ni alterats abans, durant o després de la seva instal·lació, havent de respectar la totalitat de la seva composició, muntatge i manteniment.
    • L'ús a què es destinen ha de ser aquell per al qual han estat fabricats.
    • El color del material de les diferents peces, tot i ser la cuina nova, pot patir una petita variació o tolerància de color segons la norma UNE-EN-438-2.
    • Les diferències de tonalitat i l'envelliment dels materials pel pas de el temps i l'exposició a la llum solar no podran ser reclamables.
    • Queden exempts de la Garantia els accessoris, components i peces deteriorades pel desgast natural.
    • Els electrodomèstics i accessoris (com piques, aixetes, etc.) compten amb la Garantia de 2 anys expedida pel fabricant, de manera que haurà de contactar directament amb aquest.
   • Com ha de reclamar?

   • En cas de descobrir qualsevol defecte en els mobles de la seva cuina, haurà de contactar amb Bodelec dins d'un període de temps raonable. Els nostres tècnics inspeccionaran el defecte i valoraran si reparar la part defectuosa o reemplaçar-la per una d'igual o característiques similars.
    La Garantia cobreix la substitució i/o reparació sense cap càrrec de les peces, components o mobles acceptats com a defectuosos. Els costos de desplaçament, mà d'obra o altres despeses que puguin sorgir, després dels 3 mesos següents a la compra, seran a càrrec de client.

    • Necessita més informació?

     Per a més informació sobre aquesta Garantia i/o Recomanacions d'ús i neteja, consulteu a Bodelec.


Close